Eva Music School

Ko su osnivači Prve privatne međunarodne muzičke škole“EVA“?

        Osnivači i direktorke Prve privatne međunarodne muzičke škole „Eva“ osnovane 2016. godine su pijanistkinje i profesorke klavira Ana Rančić i Vesna Radić. Vođene idejom da pruže najkvalitetnije muzičko obrazovanje osnovale su
ovu internacionalnu muzičku školu u Beogradu.  

        U prijatnom ambijentu naše muzičke škole, nezavisno od uzrasta i nivoa znanja, imate mogućnost da kroz jedinstvenu individualnu nastavu kao i redovne javne nastupe ovladate svim elementima muzike.

Ana i Vesna - osnivačice prve privatne međunarodne škole Eva Music School

 

Kakav program i metodu nudi privatna muzička škola „EVA“?

        Nastava u Međunarodnom centru za muziku „EVA“ odvija se po metodi Udruženja Kraljevskih Muzičkih Škola (ABRSM – Associated Board of the Royal Schools of Music). Ovaj sistem najveći je muzički obrazovni sistem kako u Velikoj Britaniji, tako i u svetu, u preko 90 zemalja. Sistem učenja i polaganja isti je u svim zemljama, pa tako i u našoj muzičkoj školi u Beogradu. Zbog toga je, između ostalih, idealan za sve one koji u toku života menjaju prebivalište.

       Kao najveću prednost ove metode ističemo to da su svi elementi muzike – instrument, elementi solfeđa, muzička teorija, čitanje s lista, osnove improvizacije, slušanje muzike i osnove estetike – objedinjeni u okviru jedinstvene individualne nastave. Nakon završetka školovanja po ABRSM metodi polaznici stiču visok nivo primenjenog muzičkog znanja.

Na kojim jezicima se odvija nastava u muzičkoj školi „EVA“?

        Nastava se odvija na srpskom i na engleskom jeziku.

Program nastave u Eva Music School na engleskom i srpskom jeziku

Koji instrumenti su zastupljeni?

        U međunarodnom centru za muziku „EVA“ nudimo vam mogućnost da naučite da svirate:

 • klavir,
 • gitaru,
 • violinu,
 • violončelo,
 • kontrabas,
 • flautu,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • harfa
 • solo pevanje i
 • muzičku teoriju

 

Eva Music School

Misija i vizija naše muzičke škole

Misija: pružanje najkvalitetnijeg muzičkog obrazovanja u zemlji. 

Vizija: doprinos sistematizaciji klasične i savremene muzike i približavanje naše muzičke scene svetskoj.

Zašto se treba baviti muzikom?

              Muzičko obrazovanje veoma blagotvorno utiče na razvoj dece. Ovladavanjem veštine sviranja instrumenta ona razvijaju motoriku, inteligenciju, disciplinu i strpljenje. Kroz javne muzičke nastupe deci raste samopouzdanje, dok se slušanjem muzike upoznaju sa univerzalnim estetskim normama. Na kraju, ne zaboravimo da bavljenje umetnošću nadahnjuje unutrašnje biće i oplemenjuje ljudski duh. 

Pogledajte film o Međunarodnom centru za muziku „EVA“:

 

Kontakt

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website