Početna


Ko su osnivači privatne muzičke škole – Međunarodnog centra za muziku „EVA“?

        Dve pijanistkinje, koleginice i drugarice okupile su se oko želje da svoje znanje, ljubav prema muzici i ogromno pedagoško iskustvo podele sa što većim brojem ljudi i dece. Vođene idejom da pruže najkvalitetnije muzičko obrazovanje osnovale su Međunarodni centar za muziku „EVA“. Tako je nastala naša prva muzička škola u Beogradu

        U prijatnom ambijentu naše muzičke škole, nezavisno od uzrasta i nivoa znanja, imate mogućnost da kroz jedinstvenu individualnu nastavu kao i redovne javne nastupe ovladate svim elementima muzike.

muzicka skola profesori osnivaci

Kakav program i metodu nudi privatna muzička škola „EVA“?

        Nastava u Međunarodnom centru za muziku „EVA“ odvija se po metodi Udruženja Kraljevskih Muzičkih Škola (ABRSM – Associated Board of the Royal Schools of Music). Ovaj sistem najveći je muzički obrazovni sistem kako u Velikoj Britaniji, tako i u svetu, u preko 90 zemalja. Sistem učenja i polaganja isti je u svim zemljama, pa tako i u našoj muzičkoj školi u Beogradu. Zbog toga je, između ostalih, idealan za sve one koji u toku života menjaju prebivalište.

       Kao najveću prednost ove metode ističemo to da su svi elementi muzike – instrument, elementi solfeđa, muzička teorija, čitanje s lista, osnove improvizacije, slušanje muzike i osnove estetike – objedinjeni u okviru jedinstvene individualne nastave. Nakon završetka školovanja po ABRSM metodi polaznici stiču visok nivo primenjenog muzičkog znanja.

Na kojim jezicima se odvija nastava u muzičkoj školi „EVA“?

        Nastava se odvija na srpskom i na engleskom jeziku.

Koji instrumenti su zastupljeni?

        U međunarodnom centru za muziku „EVA“ nudimo vam mogućnost da naučite da svirate:

  • klavir,
  • gitaru,
  • violinu,
  • violončelo,
  • kontrabas,
  • flautu,
  • klarinet,
  • saksofon,
  • solo-pevanje i
  • muzičku teoriju.

U planu je proširenje broja ponuđenih instrumenata u zavisnosti od interesovanja.

privatna muzička škola, profesori violine, cas violine, casovi violine, muzička škola za decu, muzička škola beograd

Zašto se treba baviti muzikom?

              Muzičko obrazovanje veoma blagotvorno utiče na razvoj dece. Ovladavanjem veštine sviranja instrumenta ona razvijaju motoriku, inteligenciju, disciplinu i strpljenje. Kroz javne muzičke nastupe deci raste samopouzdanje, dok se slušanjem muzike upoznaju sa univerzalnim estetskim normama. Na kraju, ne zaboravimo da bavljenje umetnošću nadahnjuje unutrašnje biće i oplemenjuje ljudski duh. 

Pogledajte film o Međunarodnom centru za muziku „EVA“: