Časovi za decu

Nastava instrumenta daje najbolji rezultat kroz individualne časove. Pojedinačni pristup svakom đaku donosi bolje rezultate jer svako može da napreduje svojim ritmom. Individualni program muzičke škole za decu obuhvata dva časa nedeljno, a muzička škola za odrasle najmanje jedan.

Nivoi edukacije u Međunarodnom centru za muziku „EVA“

NULTI NIVOMuzička škola za decu od 6 do 7 godina. Decu ovog uzrasta ne pripremamo za polaganje ispita već ih učimo osnove sviranja instrumenta i opšte upoznavanje sa muzičkim pojmovima.


PRIPREMNI NIVOnamenjen je deci od 7 do 9 godina. Upis u muzičku školu obično počinje sa nultim nivoom ali pripremni nivo može početi i bez njega. Na ispitu ne postoje ocene, niti broj bodova, već kandidati dobijaju od ispitivača kratke i afirmativne komentare u cilju postavljanja dobre muzičke i tehničke osnove. Ispit na ovom nivou je osmišljen kao priprema za stepenovane ispite.


RAZREDI OD 1. DO 8. – Niža muzička škola u kojima zahtevi rastu iz razreda u razred, a time i nivo znanja polaznika. Ispiti se sastoje iz četiri dela koji su jednako zastupljena na individualnim časovima u toku pripreme kandidata za polaganje. Na kraju svakog ispita dobijaju se ocene prema broju bodova koji je kandidat zaslužio.


DIPLOME – Podrazumeva pripremu za polaganje tri nivoa diploma.

Individulni časovi za decu i odrasle u Muzičkoj školi Eva

Zašto smo u našoj muzičkoj školi izabrali ABRSM?

Naša težnja ka najkvalitetnijoj muzičkoj nastavi podstakla nas je da sopstveni napredak i postignuća merimo spram međunarodno prihvaćenih normi. Veoma nam je bitno da polaznicima naše muzičke škole pružimo mogućnost godišnje procene pred nezavisnom komisijom sastavljene od vrhunskih stručnjaka koji će dobronamernim pristupom svakom kandidatu pružiti podršku u napredovanju.


ABRSM nas je inspirisao kao sistem jer u okviru jedinstvene individualne nastave polaznicima nudi najsveobuhvatnije muzičko obrazovanje, a uz to ga mogu pohađati svi, bez obzira na uzrast i trenutni nivo znanja.

Privatna muzička škola Eva, individualni časovi abrsm sistema

Kome je namenjen ovaj sistem?

ABRSM, iako prvenstveno usmeren na decu, obraća se svim starosnim grupama, tako da svi koji žele mogu pohađati nastavu i polagati ispite. Idealan je za one koji u toku života menjaju prebivalište jer u preko 90 zemalja sveta mogu da nastave učenje po istom sistemu, te tako i u našoj muzičkoj školi u Beogradu.

Individualni časovi violončela u privatnoj muzičkoj školi Eva

Kontakt

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website