Pretvorite znanje iz srednje muzičke škole u međunarodno priznatu ABRSM diplomu

Veliki broj mladih ljudi iz naše zemlje želi da studira ili živi u inostranstvu. Oni su često suočeni sa problemom prepoznavanja diploma domaćih škola i fakulteta van naših granica.

Pored toga, nije retkost da im uz studije uvek treba neki dodatni izvor finansija.

Mi vam nudimo rešenje za oba problema!

Šta je ABRSM i u kojim zemljama je kompatibilan sa nacionalnim programom?

ABRSM ili Associated Boards of the Royal Schools of Music je najveći i najstariji muzički obrazovni sistem kako u Velikoj Britaniji, tako i u svetu. Postoji od 1889. godine.

U gotovo 100 zemalja se po istoj metodi i istim standardima spremaju i polažu ispiti od početnog do univerzitetskog nivoa.

Kvalitet koji svi prepoznaju

Prepoznavši taj kvalitet većina zemalja je ABRSM diplome učinila kompatibilnim sa svojim nacionalnim programima. Pored Velike Britanije, tu su i zemlje EU, SAD, Australija, Novi Zeland, Malta, kao i Trinidad i Tobago.

To znači da kada na prijemnom ispitu za neki od muzičkih fakulteta priložite i ABRSM diplomu, prijemna komisija će i pre nego što počnete da svirate imati jasnu sliku o vama.

Ocena i komentari na vašoj ABRSM diplomi garantuje stilsko i tehničko jedinstvo vašeg izvođenja i jasan standard koji svi prepoznaju.

O ABRSM metodi i njihovim ispitima saznajte više u našem tekstu ovdje.

ABRSM diplome priznate su u celom svetu

Zašto je ABRSM diploma dobra za mene?

ABRSM diploma je dobra zato što pruža mogućnost da vaše znanje standardizujete po međunarodnim normama, kao i da imate diplomu koja je prepoznata svuda u svetu.

Kada je reč o standardizaciji vašeg znanja, ona podrazumeva da ABRSM komisija sve kandidate ocenjuje na potpuno isti način.

Za razliku od domaćih ispitivača među kojima imamo velike razlike u znanju i kriterijumima, ispitivači ABRSM metode su vrhunski muzičari koji su prošli brojne treninge i uvek ocenjuju sve elemente na isti način.

Šta ocenjuju ABRSM ispitivači

Dok naši ispitivači nedovoljno dosledno ocenjuju stvari kao što su ton, stil, tehnika, fraziranje i rad na muzičkoj formi, ABRSM komisije visoko vrednuju sve ove elemente. O svakom od njih ćete uvek dobiti obrazloženje i konstruktivan komentar o slabim tačkama na kojima treba raditi.

Ovo je veoma važno ako želite da studirate muziku u inostranstvu. To će vam doneti dodatno znanje i veću uspešnost na prijemnim ispitima bilo gde u svetu.

Nastavnici Međunarodne muzičke škole „Eva“ već godinama rade po ovim standardima. Zahvaljujući tome smo u mogućnosti da na sličan način procenimo vaše znanje i pomognemo vam u rešavanju muzičkih i tehničkih problema.

Studiranje muzičkih fakulteta u inostranstvu

Ako želite da studirate na muzičkim koledžima u Velikoj Britaniji, odakle i potiče ABRSM, ova diploma je veoma preporučljiva. Ne samo što ćete steći dodatno, veoma važno znanje, već ako položite ispit sa najvišom ocenom, dobićete i dodatne UCAS bodove.

Uz to, može vam sve vreme studija biti sjajan izvor dodatnog prihoda, što savetujemo i one koji planirate da u inostranstvu studiraju nešto drugo.

ABRSM diploma kao izvor dodatnih prihoda

ABRSM diploma 8. razreda ili DipABRSM su kvalifikacije sa kojima možete predavati u celom svetu. One nisu dovoljne da se zvanično zaposlite u nekoj školi ali su kvalifikacija koja je standard među nastavnicima koji drže privatne časove.

To znači da ćete uz studiranje u inostranstvu imati mogućnost da ostvarite dodatni prihod. Svi znamo da su časovi instrumenta veoma dobro plaćeni u zapadnim zemljama.

Naime, u ovim zemljama ne postoje državne muzičke škole, tako da se proces muzičkog obrazovanja do univerzitetskog nivoa uglavnom realizuje putem privatnih časova.

Kada su orkestarski instrumenti u pitanju, dodatna vrednost je da ćete uvek moći da se prijavite i iz hobija svirate u nekom neprofesionalnom orkestru.

Zašto je važno da imam baš ABRSM diplomu

U zemljama EU, SAD ili Velikoj Britaniji, kao i u ukupno gotovo 100 zemalja postoje ABRSM centri. Njih ćete uvek lako pronaći i preko njih prijavljivati svoje đake za ABRSM ispite.

Za razliku od onih koji su završili samo srednju muzičku školu kod nas, vi ćete imati uvid u standard ABRSM ispita. Samim tim ćete znanje koje imate mnogo lakše i prenositi. Istovremeno ćete steći i veće poverenje klijenata.  

Koji nivo je najbolje da polažem?

Bilo da ste već završili srednju muzičku školu ili ste trenutno 3. ili 4. razred, najbolje je krenuti od polaganja za 8. razred instrumenta. Da bi ste za to stekli uslov, morate da položite 5. razred ABRSM teorije.

Teorija za 5. razred po ABRSM sistemu je sličnih zahteva kao i ona koju polažu đaci u 6. razredu osnovne muzičke škole. Naše iskustvo je da ga učenici srednjih muzičkih škola bez problema polažu.

Položen 8. razred instrumenta je dovoljan da bi u inostranstvu mogli da pristupite prijemnom ispitu za muzičke koledže, kao i da držite privatne časove.

Međutim, ako želite da steknete još viši nivo znanja i unapredite svoje veštine, možete se prijaviti za DipABRSM koja je ekvivalent prvoj godini fakulteta.

Uslov za polaganje ovog ispita je položen ispit za Grade 6 iz teorije.

Kome da se obratim za pripremu i prijavu ABRSM ispita

U Međunarodnoj muzičkoj školi „Eva“ imamo veliko iskustvo u spremanju viših razreda, kako instrumenta, tako i teorije. Uz to, našim učenicima obezbeđujemo i administrativnu pomoć da se preko nas prijave za ABRSM ispit.

Naši nastavnici su veoma motivisani i profilisani za individualni pristup koji je zaštitni znak naše škole.

Ovo znači da će vam oni pomoći i oko tehničkih problema sa kojima se možda dugo borite, kao i razumevanju forme, stila ili polifonije.

Uvek ćete dobiti iskreno i stručno mišljenje, kako o vašim jakim, tako i onim slabijim stranama. U suprotnom, ne bi mogli da izađemo pred međunarodnu komisiju i postignemo uspeh.

Kako da uskladim program ABRSM-a sa programom srednje škole?

U saradnji sa vašim predmetnim profesorom u muzičkoj školi možete izabrati program koji ćete prilagoditi ABRSM zahtevima. Za Grade 8 pogledajte aktuelni silabus. Za DipABRSM nalazi se ovde.

Dati primeri su za instrument klavir, ali ih pravim unosom u pretraživač možete lako naći i za ostale instrumente.

Koja je razlika između nacionalnog i ABRSM programa

Što se polaganja instrumenta tiče, pored sviranja skala i programa, postoje i dva dodatna elementa koji se polažu na ABRSM ispitima od 1. do 8. razreda. To su čitanje s lista i slušni test.

Čitanje s lista je već deo i našeg nacionalnog programa srednje muzičke škole. Kod nas ćete moći da sistematizujete znanje prema ABRSM standardima. Verujemo da će ovo biti od velike pomoći pri polaganju ispita.

Standard slušnog testa za osmi razred ABRSM metode ima četiri dela. Tu su raspoznavanje i argumentovanje muzičkih stilova, prepoznavanje kadenci, pevanje najnižeg glasa višeglasnog primera, kao i „a prima vista“ pevanje.

Uz naš trening i usmeravanje, većinu ovih elemenata će učenik trećeg razreda srednje muzičke škole moći da savlada bez većih teškoća.

Polaganje 6. razreda muzičke teorije

Zahtevi 6. razreda teorije su zapravo kombinacija onoga što se radi na predmetima harmonija, kontrapunkt i muzički oblici.

Ono što ćete morati dodatno da naučite su osnove kompozicione tehnike, kako za glas, tako i za instrument. Tu su i poznati elementi rešavanja harmonskih zadataka prema šifrovanom basu, kao i analiza muzičkog oblika.

Cenovnik i prijave

Za prvi besplatni čas i konsultacije možete se prijaviti na info@evamusic.rs, a cenovnik za Adult program možete pogledati na sledećem linku: https://evamusic.rs/sr/cenovnik/

Prijavite se za besplatne konsultacije

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website