Muzička škola vs privatni časovi instrumenta

Suvlasnica  privatne muzičke škole Međunarodni centar za muziku „EVA“, Vesna Surčurlija Radić, kao i mnoge njene kolege, ima ogromno iskustvo, kako u radu u muzičkim školama, tako i u držanju privatnih časova kod kuće, i prava je osoba za razgovor na temu – za šta se odlučiti kada su u pitanju naša deca i njihov najbolji interes.

Deca sa jakom motivacijom i privatni časovi muzike?

Iskustva su nam pokazala da je potrebna zaista velika unutrašnja motivacija da bi dete napredovalo i postiglo željene rezultate na privatnim časovima kod kuće.

A šta je sa ostalima?

Većina dece na privatnim časovima kod kuće napreduje sporo, a iz našeg dosadašnjeg iskustva, veliki procenat njih i odustane od daljeg muzičkog školovanja već između prve i druge godine učenja i prebacuje se na neki drugi hobi. Ako se ovo desilo ili se dešava vašem detetu, znajte da nije ništa neobično, čak je i uobičajeno.

  Zašto je to tako?

 Pre svega, kada dolazimo u nečiju kuću na privatan čas, mi ulazimo u detetov privatan prostor, prostor za igru, razonodu, odmaranje i druženje sa porodicom. U takvom ambijentu je teško držati detetovu pažnju i navesti ga da ozbiljno shvati  svoje zadatke. Osim toga, dete je samo, bez drugara, a samim tim i bez konkurencije.

  A kako je u muzičkim školama?

  Sa druge strane, u muzičkim školama, dete odlazak na časove instrumenta shvata upravo kao školu, dakle, mnogo ozbiljnije. Ono u svakom trenutku zna i svesno je da njegov rad može da bude sistematski i objektivno procenjen i vrednovan od strane profesora, a kao krajnji cilj postoji godišnji ispit pred komisijom od čije ocene mu zavisi prelazak u sledeći razred muzičke škole. Ocene i diploma predstavljaju dodatnu motivaciju deteta i jedan od razloga za dalje napredovanje, a utiče i na jačanje detetovog samopouzdanja.

  Naravno, tu su i drugi učenici, i bez obzira na to što su časovi u muzičkim školama najčešće individualni, deca mogu da čuju jedni druge dok vežbaju, a zatim i na koncertima dok izvode ono što su pripremili, čime se postiže jedna zdrava konkurencija.

Koncert učenika naše škole, maj 2019.

  I na kraju, šta izabrati?

  Privatni časovi muzike ili instrumenta više mogu da posluže kao pomoć pri radu, kada dete već ide u muzičku školu, ali još uvek ne ume samostalno da vežba, kao i u slučaju kada roditelj nema vremena ili znanja da se posveti detetovom vežbanju kod kuće. Osim toga, mogu da služe i kao uvod u dalje muzičko školovanje i, što je takođe veoma važno, kao ispitivanje detetovih osnovnih muzičkih potencijala.

  Međutim, ukoliko želite da vaše dete učenje instrumenta shvati ozbiljnije, da samim tim izvuče svu korist iz jedne tako plemenite aktivnosti, odlazak u muzičku školu, iako je za roditelja manje komforna opcija, prava je stvar za vaše dete.