Moderan klavir i muzička produkcija


Nešto potpuno NOVO u Prvoj međunarodnoj privatnoj muzičkoj školi „Eva music“ u Beogradu! U sklopu rock odseka predstavljamo vam moderan klavir i muzičku produkciju!

Šta su moderan klavir i muzička produkcija?

MODERAN KLAVIR

Predmet je namenjen svim uzrastima i pre svega onima koji ne žele da ovaj instrument uče kroz klasičnu muziku.

Žanrovski, on se oslanja na pop, rock i jazz muziku.

Sem tehničkog savladavanja instrumenta, učenik uči savremenu harmoniju i improvizaciju koju polako implementira u svoj muzički rečnik. Ova znanja treba da mu omoguće da vremenom može brzo i lako da odsvira pesmu ili kompoziciju „na uvo“ i bez nota, a zatim i da improvizuje kroz njene harmonske promene.

Nastava podrazumeva učenje nota i notnog teksta, ritma i akordskih sklopova bez kojih nije moguće dalje napredovanje.

Nastava je individualna i prilagođena trenutnom muzičkom znanju učenika.

U nastavi se koristi najsavremenija literatura.

Učenik može vežbati i koristiti akustični klavir kao i sve vrste savremenih klavijatura.

Dušan Petrović, Moderan klavir i reprodukcija zvuka, rock odsek prve medjunarodne muzičke škole u Beogradu, Eva Music
Dušan Petrović – Profesor produkcije zvuka i savremenog klavira

Muzička produkcija i Dizajn zvuka

Učenik na ovom predmetu stiče znanja iz oblasti snimanja i obrade zvuka.

Proučava analogne uređaje ali i digitalne, sve vrste analognih i digitalnih konekcija i veza, računarski muzički softver, operativne sisteme, konvertere zvuka.

Učenik se ne osposobljava samo u tehničkom domenu već polako ulazi u područje komponovanja kroz upoznavanje sa MIDI sistemima i interfejsima.

Preporučujemo paralelno učenje klavira ili klavijature kako bi učenik bio osposobljen za unos nota u računar i stvaranja muzike i muzičkih oblika.

Sem mikrofonskih i linijskih snimanja, učenik se osposobljava da edituje digitalne podatke i da stvara finalnu sliku snimka, da miksuje.

Ukoliko poseduje i znanja sviranja klavira i klavijature on može unositi i note u računar, komponovati muzičke deonice bubnja, basa i ostalih instrumenata. Sve to vodi do vrhunskih sintetičkih znanja tehnike i muzike, savremenog muzičara koji komponuje, snima, edituje i miksa svoju ili tudju muziku.

Zvuk i muzika kao umetnost!