Milica Stepanoski

Milica Stepanoski je završila srednju muzičku školu “Kosta Manojlović” u Zemunu. Kasnije je diplomirala na Fakultetu muzičkih umetnosti u Nišu, sa najvišom ocenom. Milica je počela da se bavi pedagogijom 2002. godine. Njeni učenici osvojili su mnogobrojne nagrade na domaćim I međunarodnim takmičenjima, a nekoliko njih je nastavilo muzičko školovanje. Milica je nekoliko puta nagrađena kao ugledni profeso,r za doprinos u razvoju klasične gitare i gitarističke pedagogije.
Milica na svoje đake prenosi ljubav prema muzici i klasičnoj gitari. Veruje da se razvoj dece u muzičkoj školi prenosi na njihov opšti razvoj.