Kreativne muzičke radionice za decu od 3 do 6 godina – Beograd

Roditelji se često nalaze u nedoumici na koju aktivnost usmeriti dete predškolskog uzrasta. Sva moderna istraživanja govore u prilog stimulaciji dece u ovom periodu. 

Neka su sklonija sportu, neka umetnosti ali ono sa čime se svi slažu je da deca predškolskog uzrasta najbolje uče kroz igru. 

Tako je i na muzičkim radionicama za predškolski uzrast „Mala Eva“

Muzika kroz igru

U čarobni svet mašte nije lako ući bez prave pomoći. Ali kada se jednom tamo nađemo, sve prepreke su deo zabave i lakše se prevazilaze. Tako je i sa muzikom. 

Kada note pre sletanja na notni papir dobiju boje i kada te boje u vidu nalepnica slete na klavirske dirke, svako dete i ne znajući može da nauči da pogodi ton. 

Kroz ovakve i slične igre, muzika se deci približava i u njima se oblikuje kroz najlepše slike. 

Učenje muzike uz pokret i rad sa Orfovim instrumentarijom

 

Sinhronizovan pokret uz pevanje utiče na razvoj krupne motorike koja je odličan uvod u sviranje instrumenta. Sviranje instrumenta pored krupne zahteva i finu motoriku ali nju nije moguće razvijati izolovano. Kao preduslov za finu, potrebno je imati razvijenu i krupnu motoriku. 

Ovaj razvoj dodatno je podstaknut i korišćenjem Orfovog instrumentarijuma. Uz razne oblike udaraljki kao i ksilofona, njihov odnos prema muzici se kreće od nesvesnog ka svesnijem. 

Od neosvešćenog sviranja-igranja oni počinju da obraćaju pažnju na sve više muzičkih elemenata. Počinju da primećuju ritam, melodiju i dinamiku. 

Na taj način se njihov odnos menja od igre ka stvaranju. 

Ovo je važan proces i svakom detetu će ostati u sećanju kao najlepši deo detinjstva.

Razvoj pažnje i povezivanje muzike sa vizuelnim 

Pored razvoja različitih sposobnosti, kod dece treba raditi i na razvoju pažnje. Na muzičkim radionicama „Mala Eva“ ovo radimo tako što deci smenjujemo aktivnosti. 

Pored rada na muzičkom sadržaju uz pokret, čas se organizuje tako da se u trenutku kada pažnja popusti deca usmeravaju na kratak likovni predah. Oni tada uz unapred osmišljene muzičke bojanke razgovaraju o prvom delu časa. 

U ovom periodu časa, deca će imati prilike i da upoznaju različite instrumente uživo. Profesori naše škole tokom škoske godine gostuju na radionicama i deci predstavljaju instrumente. 

Ovakvom promenom sadržaja deca se istovremeno odmaraju ali i produžavaju svoj fokus. 

Ovaj proces za svu decu je blagotvoran, posebno u današnjem vremenu štetnih spoljnih stimulansa i oslabljene pažnje. 

Kada se održavaju kreativne muzičke radionice i na kom jeziku?

Muzička radionica „Mala Eva“ se odvija jednom nedeljno.

Prvi ciklus u toku školske godine se odvija od septembra do decembra, a drugi od februara do maja. Na kraju svakog ciklusa polaznike „Male Eve“ čeka javni nastup. 

Grupu na srpskom jeziku organizujemo utorkom od 18:30 časova, dok je grupa na engleskom petkom, takođe u 18:30h. 

Radionice traju 45 minuta. 

Kome su namenjene muzičke radionice?

Muzičke radionice su namenjene deci uzrasta od tri do šest godina. Naše radionice su idealna priprema dece za muzičku školu. 

Sva deca će u okviru same aktivnosti imati prilike da čuju i vide različite muzičke instrumente. U pitanju su svi oni koje u ponudi imamo u Međunarodnoj muzičkoj školi „Eva Music“. To su: klavir, gitara, klarinet, saksofon, flauta, violina, violončelo, kontrabas i harfa. 

Ovo će deci olakšati odluku o izboru budućeg instrumenta.

Muzičke radionice za decu – javni nastupi

Na kraju svakog ciklusa naši polaznici nastupaće u okviru centralnih koncerata Međunarodne muzičke škole „Eva Music“. Naši koncerti se odvijaju u najznačajnijim gradskim salama kao što su Muzička galerija Kolarca ili Atrijum Narodnog muzeja. 

Već je poznato koliko javni nastupi deci pomažu u izgradnji samopouzdanja. Istovremeno, oni su dobra osnova za svako buduće javno izlaganje. Bilo da su u pitanju odgovaranja u školi ili neke buduće poslovne prezentacije, koncentracija koju deca izgrađuju na nastupu je uvek veliki pomagač. 

Kako deca razvijaju kreativnost kroz muzičke radionice?

Danas se termin „kreativan“ često upotrebljava. Kada čujemo tu reč, uglavnom pomislimo na umetnost, inventivnost i stvaranje – i nismo daleko od njene suštine. 

Kreativnost je važna stavka koju možemo koristiti celog života. Ona nam pomaže da lakše povežemo čak i raznorodne elemente i uspešno dođemo do rešenja koje nam je potrebno. 

U svemu tome deci mogu pomoći i muzičke radionice „Mala Eva“. 

Na našim radionicama muzici pristupamo iz različitih uglova. Tu su pokret, pevanje, razvijanje osećaja za ritam i za lepo. Uz to, mi povezujemo muziku sa vizuelnim izrazom.

Ovakva vrsta sinteze pomaže deci da različitim sredstvima izraze istu ili sličnu stvar i dođu do rezultata. 

Kroz ovaj proces, deca na nesvesnom nivou uspevaju da sagledavaju širu sliku i na taj način razvijaju sklonost ka kreativnosti. 

Kolika je cena?

Cena muzičke radionice „Mala Eva“ je 4200 dinara. Na drugo dete iz iste porodice nudimo popust od 15%, a na treće i svako naredno, popust je 30%. 

Kako da prijavimo naše dete?

Vaše dete možete prijaviti putem forme na našoj web-stranici. Tu su i naša email adresa info@evamusic.rs ili brojeva telefona: 0654499727 ili 063558517. I naše stranice na društvenim mrežama: Facebook i Instragram.