Časovi saksofona – odgovori na sva vaša pitanja!

Da li ste znali da je saksofon najmlađi duvački instrument? A da li je teško svirati saksofon? Koji je idealan uzrast za početak sviranja saksofona, da li su potrebne određene predispozicije, kao i koja je razlika između časova kod kuće i u privatnoj muzičkoj školi – odgovore na sva ova pitanja dajemo u daljem tekstu.

Kratka istorija saksofona

Saksofon je nastao u Francuskoj, sredinom 19. veka.

Adolf Saks, francuski flautista, klarinetista i graditelj instrumenata, patentirao je i javnosti predstavio svoj prvi saksofon sredinom 19.veka.

Ideja pri izgradnji saksofona je bila da iskombinuje prefinjenost i pokretljivost drvenih duvačkih instrumenata poput klarineta, flaute i fagota, sa zvučnošću limenih duvačkih instrumenata (truba, trombon…).

kratka-istorija-saksofona-prva-medjunarodna-privatna-muzicka-skola-eva-music
Saksofon – najmlađi duvački instrument

Saksofon je u pubertetu?

Činjenica da je saksofon nastao par vekova kasnije u odnosu na svoje “duvačke roditelje” čini ga najmlađim duvačkim instrumentom.

Prva muzička dela za saksofon počinju da se pišu u prvoj polovini 20.veka, a krajem 20. i početkom 21. veka postaje inspiracija velikom broju kompozitora. Na taj način se obogaćuje literatura i podstiče razvoj tehnike sviranja.

Iz tih razloga volimo da kažemo da saksofon trenutno proživljava svoj pubertet.

Saksofon – tehnika sviranja

Kao što smo već pomenuli saksofon je nastao kombinacijom različitih duvačkih instrumenata, te su sličnosti sa tim instrumentima neizbežne. Ipak, najsrodniji instrument mu je klarinet, najviše zbog:

  • sličnosti usnika i
  • nastanka samog tona.

Sličnosti u prstoredu možemo naći sa

  • klarinetom,
  • flautom i
  • oboom.

Koliko je teško svirati saksofon?

Glavni cilj Adolfa Saksa, oca saksofona po kome je instrument i dobio ime je bila da postigne jednostavniju tehniku, što je i uspeo. Dobijanje snažnog tona je izuzetno lako, sto sa druge strane otežava kontrolisanje tona u odnosu na svoju snagu.

saksofon-tehnika-sviranja-prva-medjunarodna-privatna-muzicka-skola-eva-music
Saksofon ima jednostavnu tehniku sviranja

Koji je idealan uzrast za dolazak na časove saksofona?

Kao i kod drugih instrumenata, potrebno je da je dete dovoljno zrelo da prihvati obavezu dolaska na časove i usvajanja novih znanja i veština. Potrebno je da ima stalne prednje zube, kao i da može desnom rukom da dohvati i poklopi klapne/rupe na donjem delu saksofona.

Što se tiče gornje starosne granice, ona ne postoji. U praksi se pokazalo da pojednostavljeni prstored saksofona daje priliku starijim polaznicima da brže napreduju i razviju tehniku sviranja. Zato, za voljne i vredne nebo je granica!

Da li na časove saksofona više dolaze devojčice ili dečaci?

Pravilo je da nema pravila! Saksofon je podjednako popularan i kod dečaka i kod devojčica.

Postoji li neka fizička predispozicija za sviranje saksofona?

Pored stalnih prednjih zuba i rasta koji omogućuje držanje instrumenta, nekih posebnih predispozicija nema. Za poklapanje rupa na saksofonu nije potrebna milimetarska preciznost, pa je sviranje dostupno osobama različitih fizičkih predispozicija.

Treba samo imati na umu da je saksofon duvački instrument, te da učenici moraju biti u stanju da nesmetano udišu i izdišu vazduh na usta.

Privatni časovi saksofona kod kuće ili privatna škola saksofona?

Iako privatni časovi kod kuće štede vreme i roditeljima i učenicima, prednosti privatnih škola su neuporedivo veće.

Pre svega, škole svojim polaznicima omogućuju učestvovanje na koncertima što je od izuzetne vrednosti za muzički razvoj učenika. Takođe, organizuju se različiti ispiti, smotre i provere znanja čime se direktno daje uvid roditeljima i učenicima u napradeka deteta.

saksofon-casovi-prva-medjunarodna-privatna-muzicka-skola-eva-music
Čas saksofona u prvoj međunarodnoj privatnoj muzičkoj školi “Eva Music”

Redovnim dolaskom u školu, učenik postaje deo procesa rada škole, što neretko motiviše učenike da se više trude.

Zašto je važan predmet Čitanje s lista?

U privatnoj muzičkoj školi “Eva Music” radi se po ABRSM metodu, koji u sebi sadrži elemente Čitanja s lista.

Pod tim se podrazumeva treniranje veštine opažanja različitih muzičkih elemenata u notnom tekstu (poput predznaka, ritma, oznaka za tempo i dinamiku i sl).

saksofon-citanje-sa-lista-prva-medjunarodna-privatna-muzicka-skola-eva-music
Saksofon – predmet Čitanje sa lista

Ova veština je od neprocenjive vrednosti pri snalaženju i sviranju u orkestrima i ansamblima. Takođe, omogućuje učenicima da brže i lakše pročitaju i savladaju nov program i umanjuje mogućnost pogrešno navežbanog dela.

Naša profesorka Jovana Stojanović je i klarinetiskinja i saksofonistkinja.

Kako su klarinet i saksofon dosta bliski instrumenti po tehnici sviranja, bilo je samo pitanje trenutka kada će se oprobati i u sviranju saksofona. Prilika se ukazala 2005. godine, kada je počela da predajem saksofon u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi. Danas pored časova klarineta i saksofona redovno svira oba instrumenta i nastupa na koncertima.