Časovi klavira Beograd za decu i odrasle – Eva Music School

Klavir je jedan od najpopularnijih instrumenata u muzičkim školama.

On doziva decu svojim privlačnim crno-belim osmehom, prijatnim zvukom i lakom pesmicom koja brzo nastane ispod jednog ili više spretnih prstića.

U tekstu koji je pred nama ćemo vam približiti učenje klavira u Međunarodnoj muzičkoj školi „Eva“ koja je poznata po posvećenosti i inidividualnom pristupu.

Časovi klavira – individualni pristup 

Individualni pristup deci u Eva music school

Kao što je već poznato, u “Eva music school” časovi instrumenta su individualni. Uz časove klavira i ostalih instrumenata, profesor približava muziku detetu polako, korak po korak. To znači da smo u prilici da svakom detetu pristupimo na jedinstven način – zavisno od uzrasta i emotivne zrelosti, ali i trenutne koncentracije i raspoloženja.

Naša škola je otvorena za sve uzraste i prilagođava se vašim potrebama.

Kada je učenje instrumenta u pitanju, treba biti svestan da je to proces koji traje godinama. Za to vreme deca rastu, a profesori su tu da ih usmeravaju, rade na poboljšanju njihovih slabih tačaka i podstiču i unapređuju njihove vrline.

Svi mi imamo želju da naši đaci brzo napreduju, ali nije retkost da deca i mesecima odaju utisak stagnacije u učenju. Dešava se da i roditelji i deca žele da odustanu. Ali, onda se dogodi sazrevanje, teškoća se iznenada prevazilazi i dete i nastavnik dobijaju dodatnu motivaciju da idu dalje.

Nama u prevazilaženju ovakvih kriza najviše pomaže naše pedagoško iskustvo, znanje i mogućnost da prepoznamo da će se to i dogoditi. Zbog toga u Eva muzičkoj školi deca veoma retko odustaju.

Druge privatne muzičke škole često nude slobodniji pristup nastavi. Za razliku od njih, kod nas ćete već nakon nekoliko časova primetiti napredak.

Javni nastupi i međunarodno priznati ispiti

Dodatni podsticaj za sve naše đake predstavljaju i četiri koncerta u toku školske godine. Oni su tu da motivišu decu da rade i napreduju, ali i da im pomognu da kroz javne nastupe savladaju tremu. Koncerti su divna prilika za druženje, ali i događaji na kojima se svi radujemo zajedničkim postignućima.

Pored koncerata, tu je i mogućnost polaganja međunarodno priznatih ispita britanske ABRSM metode. Ispiti na kraju svake godine su važni kako bi deca i formalno mogla da zaokruže svoj napredak i dobiju komentar od objektivne i visoko stručne komisije.

Časovi klavira Beograd

Učenje po britanskoj ABSRM metodi

U današnje vreme, kada je ponuda muzičke nastave velika, roditelji su stavljeni pred veliku dilemu za kakav vid nastave se odlučiti

Beograd je veliki grad u kome je muzika i učenje muzike veoma dostupno, počevši od veoma popularne gitare, preko časova klavira i drugih instrumenata. Privatni časovi u 2022. su već prevaziđeni jer je tržište zahtevnije i svi žele kompletan paket nastave. On mora da uključuje redovne evaluacije i javne nastupe.  

Ono što vam mi predlažemo je da se uvek raspitate o iskustvu i načinu rada budućih profesora vaše dece. Bez kompletnog pristupa koji uključuje rad na razumevanju, tehnici i mogućnosti javnih nastupa, vaše dete možda neće steći znanje koje će u budućnosti moći da nadogradi ili primeni.

Polaganje ispita po međunarodno priznatoj ABRSM metodi za nas kao školu predstavlja i dodatnu potvrdu jer ih naši đaci polažu sa stopostotnom prolaznošću, a veliki broj njih i sa najvišim ocenama.

Zašto su časovi klavira drugačiji od časova drugih instrumenata

Zašto su časovi klavira drugačiji od časova drugih instrumenata

Poznato je da je Betoven rekao kako su časovi klavira najlakši na početku, a najteži na kraju.

Na početku je najlakše jer je instrument temperovan, u početnoj poziciji se svaka dirka nalazi ispod zasebnog prsta i već na prvom času rezultat je tu – nekoliko pesmica složeno je u dečiji repertoar.

Zbog ovako efikasnog početka, u kome je dovoljno znati izbrojati trajanje note, često kažemo da za učenje klavira i nije potreban naročito razvijen sluh, već osećaj za ritam koji igra mnogo važniju ulogu.

No, već u toku prve godine učenja, zahtevi se znatno usložnjavaju.

Za razliku od većine instrumenata na kojima se uglavnom interpretira samo glavna melodija, na klaviru je potrebno istovremeno svirati i pratnju.

Šta je melodija, a šta pratnja?

Glavna melodija je deo muzike koji najviše privlači pažnju jer je ona osnova oko čije strukture se grade ostali elementi.

Pratnja je manje upadljiva ali bez nje sama melodija ne bi imala potporu i njena lepota i značaj ne bi mogli da u potpunosti dođu do izražaja.

Iz ovoga možemo da zaključimo da se đaci koji sviraju klavir ubrzo nalaze pred većim memorijskim i motoričkim izazovima. Kako obe ruke sviraju različit notni tekst, učenici moraju da zapamte i mnogo više različitih nota.

Ono što nastavu u Prvoj međunarodnoj muzičkoj školi „Eva“ izdvaja od drugih je način na koji pomažemo našim đacima da u tome uspeju.

Od prvog dana, učenicima se pomaže da kroz razumevanje strukture muzike – njenog oblika i harmonije – poboljšaju sposobnost pamćenja. Ono što je još važnije, dovođenjem u vezu svih ovih elemenata, oni će u svakoj narednoj kompoziciji uz pomoć nastavnika prepoznati osnovne zakonitosti i primenom već stečenog znanja brže dolaziti do narednog rezultata.

Elementi melodije se rade kroz čitanje nota u ritmu i razumevanja osnovne metrike takta. Ovo znači da smo u nastavu implementirali važne elemente nastave solfeđa i teorije koji pomažu učenicima da nauče brzo čitanje nota. Solfeđo kao odvojen predmet predstavlja opterećenje za đake, ali kao primenjena veština i deo časa veoma je važna karika učenja.

Bez poznavanja muzičke strukture manjih i većih celina nije moguće u potpunosti razumeti i dobro interpretirati jedno muzičko delo.

Uz rad na razumevanju muzike, u našoj školi se sistematično radi i na klavirskoj tehnici.

Klavirska tehnika

Veoma bitan elemenat sviranja nekog instrumenta je i dobra tehnika. Dobra tehnika najpre podrazumeva opušteno stanje celog tela. Kao posledicu ovog prirodnog pristupa zvuk klavira je topao i lep, a tonovi ujednačeni.

U prvoj fazi na časovima klavira najvažnije je izgraditi dobar portato ton kod dece. Portato je nepovezano sviranje tonova gde se najviše radi na slobodnom padu ruke, učvršćavanju vrha prsta i osluškivanju kvaliteta tona.

Kada se uspostavi dobar kontakt sa instrumentom, počinje da se radi na nezavisnosti prstiju i povezanom sviranju – legatu. To znači da učenik radi na tome da melodiju poveže bez prekida u zvuku, a da pritom uz pomoć cele ruke ostane dobro uzemljen u dirci.

U toku rada na tehnici počinje i rad na razvoju sluha kod mladih pijanista. Iako je svaki ton temperovan, bogatstvo klavirskog zvuka ima širok dijapazon. Neprekidnim proveravanjem kvaliteta tona, učenik se vremenom navikava na zvučni standard koji je potrebno postići.

Ono što je važno reći je to da se na časovima klavira trudimo da se svi tehnički elementi rade kroz muzičke zahteve jer sav rad na tehnici pre svega mora biti u funkciji razumevanja muzike.

Prijavite se za besplatni probni čas

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website

Više naših aktivnosti pogledajte online na našoj Facebook ili Instagram stranici.