Artikulacija na instrumentu – flauta

Šta je artikulacija?

Artikulacija je muzički element koji možemo uporediti sa ljudskim govorom.

Koliko je važno da razgovetno govorimo, toliko je važno i da razgovetno sviramo. Zato je artikulacija veoma važan muzički element u izvođenju svakog flautiste. To su oni znaci koji stoje pored nota u vidu krive linije, tačkica, crtice itd. Upravo ti znaci nam govore na koji način treba da odsviramo notni tekst.

flauta-privatna-muzicka-skola-eva-music
Koliko je važno da razgovetno govorimo, toliko je važno i da razgovetno sviramo.

Koliko je važno da sviramo tačan notni tekst, toliko je važno i da odsviramo na pravilan način note – pravilnom artikulacijom.

Svaki flautista u najranijim počecima prvo uči kako pravilno da diše. To je vrlo važno kako bismo uspeli da odsviramo tačnu arikulaciju. A pravilno disanje iz  dijafragme nam pomaže da pravilno odsviramo artikulaciju.

Koje vrste artikulacije postoje na instrumentu – flauta?

Postoje različite vrste artikulacije.

Na samom početku učenja sviranja nota na flauti se uči izgovor ta. Vrhom jezika se dodirne gornji deo usne i brzo vrati jezik unazad. Prvo se uči izgovor ta, a nakon toga i ostale vrste artikulacija.

eva-music-privatna-muzicka-skola-beograd-artikulacija-na-flauti
Različite vrste artikulacije: legato i stakato.

Vrste artikulacija koje flautisti najčešće koriste su:

  • Legato – note su povezane lukom. Sviraju se na jedan dah bez korišćenja jezika.
  • Stakato – izgovor ta

Često se koristi kombinovana artikulacija legato i stakato.

  • Dupli jezikizgovara se ta- ka, ta-ka naizmenično
  • Triple jezikizgovara se ta-ka-ta naizmenično
  • Flutter tonguingizgovor slova r, kotrljamo jezik na gornje nepce

Postoje i druge vrste arikulacija, ali su ove najčešće u literaturi za flaute.

Kada polaznik može da savlada sve vrste artikulacije na instrumentu – flauta?

Učenici na početku učenja prvo uče stakato i po dve note legato.

Za legato artikulaciju se može reći da je zahtevnija jer traži veliku podršku dijafragme. Sviranje legata u trećem registru je izuzetno zahtevno i to se uči nakon 5 do 6 godina sviranja, kao i sviranje legata na dužim frazama.

Dupli jezik je takođe zahtevan i to posebno u prvom registru. Učenici ga savladavaju nakon 3 do 4 godine učenja.

artikulacija-na-flauti-muzicka-skola-beograd
Kada polaznik može da savlada sve vrste artikulacije na instrumentu – flauta?

Može se reći da je artikulacija jedan od važnijih elemenata. Učenicima je na početku učenja teško, ali već posle prve godine učenja stalnim vežbanjem savladaju legato artikulaciju na kraće fraze i stakato.

Po ABRSM programu od učenika se traži da savladaju legato i stakato kroz skale.

Možemo reći da nakon 6 godina učenja učenik savlada sve vrste artikulacija i može samostalno da ih izvodi.