ABRSM – zaokruženi sistem muzičkog školovanja VS nacionalni program

Za razliku od nacionalnog sistema u kojem postoje odvojeni predmeti (instrument i solfeđo) na kojima se uče različite lekcije iz muzike sa različitim profesorima, u britanskom kraljevskom ABRSM programu svi elementi muzike su povezani i rade se kroz čas instrumenta, sa jednim profesorom.

Ispit, a samim tim i koncepcija časa, sastoji se iz 4 dela.

  • Skale
  • Kompozicije
  • Čitanje s lista
  • Slušni test

Skale u ABRSM sistemu muzičkog školovanja

Skale (lestvice) su veoma zastupljene. One se sviraju u najjednostavnijem obliku.

Kada dete nije opterećeno preteškim tehničkim zahtevima ono može brže da usvoji različite tonalitete i do kraja osnovnog muzičkog školovanja da ovlada svim tonalitetima i time stekne primenjeno muzičko znanje.

Šta znači „Primenjeno muzičko znanje“?

Cilj obrazovanja, kao i roditeljstva uostalom, jeste osamostaljivanje dece. ABRSM sistem upravo je usmeren ka što bržem i lakšem osamostaljivanju dece.

Znanje koje deca steknu već u prva 3 razreda pruža im mogućnost da note tumače samostalno, bilo iz klasične bilo iz popularne muzike.

Učenici i profesori Međunarodnog centra za muziku "EVA"
Učimo po ABRSM programu – učenici i profesori Međunarodnog centra za muziku „EVA“

Kompozicije u ABRSM sistemu muzičkog školovanja

Na ABRSM ispitu, a samim tim i na časovima, traže se 3 kompozicije iz različitih muzičkih epoha. Plan i program, kao i udžbenici sa kompozicijama, menjaju se na 2 godine. Time se nastavnicima pruža stalna promena i usavršavanje.

Prva kompozicija pripada baroknoj epohi, druga klasičnoj i/ili romantičnoj, dok je treća kompozicija uvek iz savremene literature. Kroz treću kompoziciju đaci se susreću sa jazz i bluz muzikom i kompozitorima novijeg doba.

Čitanje s lista u ABRSM sistemu muzičkog školovanja

Ovo je deo ispita, samim tim i nastave instrumenta, koji se u ABRSM programu pojavljuje od prvog razreda nize muzičke škole, za razliku od nacionalnog programa u kojem se ovaj predmet pojavljuje tek u prvom srednje.

Čitanje s lista notnog teksta veština je koja je korisna svakom muzičaru. Postoji niz univerzalnih pravila koje dete usvaja od malih nogu i koje ga, nakon nekoliko godina školovanja po ovom metodu, uči da samostalno tumači i svira notni teskt, kao što čita slova.

Zakruženo muzičko školovanje u ABRSM sistemu

Prva tri elementa o kojima smo govorili u ovom tekstu: skale, kompozicije i čitanje s lista, iako odvojeni elementi predstavljaju jednu neraskidivu celinu muzičkog školovanja vašeg deteta.

Šta to znači?

Isti tonaliteti, ritmičke figure, jednom rečju iste muzičke lekcije pojavljuju se prilikom rada na sva tri elementa (skale, kompozicije i čitanje s lista), čime se postiže efekat aktivnog znanja.

ABRSM zaokruženi sistem školovanja u Međunarodnom centru za muziku "EVA"
Učenje muzičkog instrumenta prema ABRSM programu nastave u privatnoj muzičkoj školi „EVA music“

Slušni test u ABRSM sistemu muzičkog školovanja

Slušni test je četvrti deo ispita, samim tim četvrti deo na našim časovima, koji najvise podseća na elemente solfeđa, poznatog iz nacionalnog programa.

Ovaj deo časa posvećen je pevanju i slušanju muzike. Deca u prvim razredima treba da ponove melodije, ritam i da osete pulsaciju dok im nastavnik svira. Zatim da nauče da slušaju muziku i da pamte određene muzičke elemente.

U početku je to prepoznavanje osnovnih razlika u jačini (dinamici) i načinu sviranja (artikulaciji), a kasnije deca treba da prepoznaju različite stilove u muzici kao i da argumentuju koji elementi muzike ukazuju na tu različitost.

Pored razvijanja sluha (unutrašnjeg i spoljašnjeg) kroz ovaj deo deca postaju edukovana publika klasične muzike, jer ako razumeju šta treba da slušaju, vise će moći da uživaju u njoj.

Slušni test u privatnoj muzičkoj školi "EVA" music
Slušni test u Međunarodnom centru za muziku „EVA“

U Međunarodnom centru za muziku „EVA“ godinama unazad radimo prema ABRSM programu o čijim prednostima, metodama, objektivnosti ispitivanja i ocenjivanja možete više saznati u ovom TEKSTU.

Prijavite se za besplatne konsultacije

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website