ABRSM Beograd- program nastave koji koristimo u muzičkoj školi Eva

ABRSM, sa kojim se sve češće susrećete na društvenim mrežama, zapravo je akronim od Associated Board of the Royal Schools of Music ili Udruženje Kraljevskih Muzičkih Škola Velike Britanije.

Reč je o sveukupnom sistemu muzičkog programa edukacije, sa metodama, udžbenicima i načinu polaganju ispita koji je isti u čak 97 zemalja sveta, sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Program je nastao 1889. godine i sačinili su ga stručnjaci iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine se velika pažnja posvećuje i unapređenju kvaliteta rada, što ovaj sistem britanske muzičke edukacije čini još uspešnijim.

Zašto ABRSM – Britanski muzički program edukacije?

Kako su udžbenici, metode i programi ABRSM sistema muzičkog programa edukacije u celom svetu isti, čak iako promenite prebivalište – ova škola je idealan izbor za vaše dete, koje neće doživeti stres jer, osim promene pedagoga, sve u njegovom muzičkom obrazovanju ostaje isto.

Takođe, ukoliko želite da se vaše dete ocenjuje prema svetskim standardima – ABRSM je pravi izbor!

Časovi klarineta po ABRSM programu nastave u privatnoj muzičkoj školi Eva music
Časovi klarineta po ABRSM programu

Kako izgleda ocenjivanje u ABRSM sistemu muzičkog programa edukacije?

Strogo definisano pravilo ABRSM jeste da su ispitivači britanski profesori koji dolaze jednom godišnje u zemlju koja je u ovom sistemu muzičke edukacije i ispituju polaznike.

U okviru ABRSM evaluacije postoje:

  • ispit i
  • evaluacija.

ABRSM ispit

Deca ulaze sama na ispit, bez svojih profesora, koji tako ni na koji način ne mogu uticati na krajnju ocenu. Decu ispituju vrhunski međunarodni pedagozi sa višegodišnjim iskustvom, i na taj način se dobija potpuno objektivna ocena njihovog sviranja i muzičkog znanja, za razliku od sistema u kome decu ocenjuju njihovi stalni profesori, čime se objektivnost često dovodi u pitanje. Takođe, od britanskih profesora deca dobijaju i niz konstruktivnih sugestija za svoj dalji muzički napredak.

Profesori koji ocenjuju, bar deset godina unazad, ne smeju biti ni u jednom žiriju takmičenja, niti seminaru u zemlji u kojoj ocenjuju. Ovim pravilom postiže se potpuna objektivnost prilikom ispitivanja i ocenjivanja.

Časovi klavira u privatnoj muzičkoj školi Eva music po ABRSM programu nastave
Polaganje ispita po ABRSM programu

ABRSM evaluacija

Pored ispita, postoje i evaluacije koje su namenjene početnicima, odnosno muzičarima amaterima, ali i profesionalnim muzičarima koji ne žele ocenu, već opširnije, konstruktivne sugestije vrhunskog stručnjaka iz oblasti muzičkog obrazovanja.

Koje su još prednosti ABRSM programa kraljevske muzičke edukacije?

U ABRSM britanskom muzičkom programu nastavu muzike sprovodi samo profesor instrumenta i svi potrebni elementi rade se na času. Program je osmišljen tako da učenik stiče znanje iz oblasti muzike ponavljajući isti sadržaj na više različitih mesta.

Na primer, učenik prvog razreda klavira svira određene skale u okviru nastave instrumenta, koje postoje i u udžbeniku i teorijiskim časovima, a zatim u tim istim tonalitetima svira i kompozicije. Dakle, ono što nauči u teoriji, odmah potvrđuje i u praksi.

Prednost je u tome što teorija muzike i čitanje s lista u ovom programu postoje od prvog razreda niže muzičke škole, za razliku od našeg nacionalnog programa u kome su svi ovi predmeti prisutni od šestog razreda niže, odnosno prvog razreda srednje muzičke škole.

Časovi flaute i polaganje ispita po ABRSM programu nastave u privatnoj muzičkoj školi Eva music
Časovi flaute po ABRSM programu

Šta još ABRSM program čini drugačijim?

Za one koji ne znaju, pijanisti su tek od polovine 19. veka počeli da sviraju napamet na koncertnim podijumima, što se poslednjih godina sve ređe primenjuje. Sviranje većine drugih instrumenata, kao i kamerne muzike, podrazumeva sviranje iz nota.

Iz našeg iskustva, pokazalo se da učenici lakše uče sadržaje napamet kada im to nije nametnuto. U ABRSM programu na ispitima nije obavezno sviranje napamet, te je na učeniku da izabere da li će imati note ispred sebe ili ne.

Koji je način ocenjivanja po ABRSM programu?

Maksimum bodova koji može da se dobije na ispitu je 150, pri čemu je 100 bodova dovoljno za prelaznu ocenu – „pass“. Od 120 bodova dobija se srednja ocena -„merit“, a najviša ocena – „distinction“ dobija se od 130 bodova.

Postoje četiri dela ispita koji se odvojeno ocenjuju:

skale,

– kompozicije,

– čitanje s lista i

– slušni test.

Časovi violine po ABRSM programu nastave u privatnoj muzičkoj školi Eva music
Časovi violine za decu i odrasle po ABRSM programu

Kome je namenjen ABRSM program?

ABRSM britanski muzički program namenjen je i deci i odraslima. U ovoj metodi ne postoji starosno ograničenje.

Ako je vaše dete zakasnilo na upis u školu koja radi po nacionalnom programu, u našoj školi za njega nikada nije kasno. To se odnosi i na odrasle, koji su oduvek želeli da sviraju neki instrument, a nisu imali prilike, ili su došli do određenog nivoa znanja i sada bi želeli da ga unaprede.

Ispite nije potrebno polagati jedan za drugim, kao što je to slučaj u našem nacionalnom programu, već nakon procene znanja, kandidat može da prijavi bilo koji nivo ispita ili evaluacije.

Da li je teško učiti po ABRSM programu?

Iz svega što ste do sada pročitali, možda vam deluje da jeste, međutim učenje po ABRSM programu zapravo je izuzetno zabavno i kreativno!

Naša privatna muzička škola „Eva“ radi po originalnim udžbenicima ovog programa koje dobija svaki naš polaznik, a koji su vrlo prijemčivi i sistematični. Škola ima bogato iskustvo u radu po ABRSM programu, a naši đaci nižu uspehe na ispitima, zbog čega smo pravi izbor, jer decu uspešno vodimo ka sticanju međunarodnog znanja i diplome.

Prijavite se za besplatni probni čas

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website