Jelena Babović

Jelena Babović (rođena Ivković) osnovno muzičko obrazovanje stiče u MŠ „Stanislav Binički“ i MŠ „Stanković“. Srednju muzičku školu „Mokranjac“ upisuje 2008. godine u klasi prof. Katarine Šandorov i završava 2012. godine kao đak generacije uz nagradu „Gordana Mijalković Kirn“ za najbolji diplomski koncert. 

Osnovne studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završava 2016. godine u klasi prof. Aleksandra Šandorova, sa najvišom ocenom na diplomskom ispitu. Iste godine upisuje master studije i završava sa prosečnom ocenom 10. Nosilac je sertifikata sa seminara i kurseva poznatih pedagoga i profesora. 

U toku školovanja osvajala je brojne nagrade, a nastupala je kao solista sa orkestrom, solo i u kamernim sastavima u svim eminentnim beogradskim salama, od kojih bi izvojila Veliku salu Kolarčeve zadužbine, Galeriju Kolarčeve zadužbine, Salu Beogradske filharmonije i Dom omladine. 

Od 2015. godine je član Akademskog hora Collegium musicum. 

Od 2017. godine radi kao profesor klavira, a potom i kao korepetitor. Dobitnik je diplome ULJUS-a za ostvarene pedagoške rezultate. 

Za svoj pedagoški rad kaže da se trudi da poštuje i podstiče različitosti učenika i na autentičan način pristupa radu sa svakim pojedincem. Trudi se da pored sposobnosti i veština kod svojih đaka razvije ljubav i uživanje u procesu saznavanja i razumevanja muzike.