Individualni program

NIVOI EDUKACIJE U NAŠEM CENTRU

NULTI NIVO namenjen je deci od 6 do 7 godina. Decu ovog uzrasta ne pripremamo za polaganje ispita već ih učimo osnove sviranja instrumenta i opšte upoznavanje sa muzičkim pojmovima.


PRIPREMNI NIVO namenjen je deci od 7 do 9 godina. Prirodan je nastavak nultog nivoa ali može se početi i bez njega. Na ispitu ne postoje ocene, niti broj bodova, već kandidati dobijaju od ispitivača kratke i afirmativne komentare u cilju postavljanja dobre muzičke i tehničke osnove. Ispit na ovom nivou je osmišljen kao priprema za stepenovane ispite.


RAZREDI OD 1. DO 8. u kojima zahtevi rastu iz razreda u razred, a time i nivo znanja polaznika. Ispiti se sastoje iz četiri dela koji su jednako zastupljena na individualnim časovima u toku pripreme kandidata za polaganje. Na kraju svakog ispita dobijaju se ocene prema broju bodova koji je kandidat zaslužio.
DIPLOME  podrazumevaju pripremu za polaganje tri nivoa diploma.

Zašto ABRSM Individualni program u Eva Music School?

Naša težnja ka najkvalitetnijoj nastavi podstakla nas je da sopstveni napredak i postignuća merimo spram međunarodno prihvaćenih normi. Veoma nam je bitno da našim polaznicima pružimo mogućnost godišnje procene pred nezavisnom komisijom sastavljene od vrhunskih stručnjaka koji će dobronamernim pristupom svakom kandidatu pružiti podršku u napredovanju.
ABRSM nas je inspirisao kao sistem jer u okviru jedinstvene individualne nastave polaznicima nudi najsveobuhvatnije muzičko obrazovanje, a uz to ga mogu pohađati svi, bez obzira na uzrast i trenutni nivo znanja.


KOME JE NAMENJEN OVAJ SISTEM?

           ABRSM, iako prvenstveno usmeren na decu, obraća se svim starosnim grupama, tako da svi koji žele mogu pohađati nastavu i polagati ispite. Idealan je za one koji u toku života menjaju prebivalište jer u preko 90 zemalja sveta mogu da nastave učenje po istom sistemu.